Hundar med bra mentalitet

En hunds mentalitet är av största vikt. Det handlar om att en hund skall fungera som det en gång var tänkt när man skapade rasen.
Olika hundraser har olika profil, även mentalt.
Det är viktigt att man vet hur en hund är mentalt, dels för att bättre kunna förstå den och därmed nå bättre resultat i handhavande
och olika sorters dressyr.
Detta gäller alltså alla raser som deltar i och utanför SBK:s verksamheter.
Dels är det också av största vikt att veta mental status hos både hane och tik som ska gå i avel.
Då kan man med större säkerhet få den framtida hundstammen med sådan mentalitet som man önskar.

Dagens hundar utsätts för miljöer som verkligen kräver att de är stabila mentalt. I städer med trafik, tätt med människor, höga ljudnivåer,
trängsel, hissar med mera. Det är inga naturliga eller lätta miljöer för en hund.

Risken är naturligtvis stor att en hund kan reagera med rädsla i många situationer i vårt samhälle.
En rädd hund kan lätt försöka försvara sig genom att ta till tänderna.
Det är inget vi kan tillåta. Människor skall inte utsättas för detta, inte heller andra hundar.
Hundägandet innebär ett stort ansvar och riskerna att nya lagar och regler skapas i takt med hundrädsla och bit incidenter är stor idag.

Brukshundklubben har under en lång rad av år använt och utvecklat tester för att få bättre kunskap om hundarnas mentalitet.

Mentalbeskrivning (MH) är den testform idag som används mest för att få en bild av hundarnas mentalitet.
Det har nu till och med skapats regler som säger att man måste låta sin hund genomgå Mentalbeskrivning om den skall gå i avel
eller som ska tävla i bruksarbete eller bli någon form av tjänstehund inom Svenska Brukshundklubben.
Allt för att skapa bättre förutsättningar för både hundar och hundägare i vårt moderna samhälle.

 

Alla som har läst facktidningar från den senaste tiden kan inte ha undgått att, åtminstone någon gång,
komma i kontakt med ordet/begreppet MH.
MH ersätter karaktärsprovet f.o.m. 2002-01-01 och är obligatoriskt för hundar över 18 mån. och som skall tävla bruks.

Kort kan MH sägas vara ett sätt att, enligt fastställt protokoll, beskriva hur en hund svarar/ reagerar på vissa retningar.
Detta sker i en fastställd bana där alla mått, tider, avstånd o.s.v. är fastställda och som strikt måste följas.
Detta förutsätter då också att de personer som tjänstgör som figuranter har en gedigen utbildning, allt för att alla hundar skall testas lika,
oavsett var i landet testet sker och inte minst viktigt, oavsett hur hunden reagerar.


Det är viktigt att poängtera att det i MH inte görs någon värdering av reaktionerna utan endast en beskrivning.

Vad är det då man beskriver? Testet delas in i 31 olika moment, uppdelade på 10 olika stationer.
Kort ser det ut som följer:

KONTAKT: man tittar på hur hunden hälsar, samarbetar och ”tål” hantering

LEK: man tittar på leklust och gripande

JAKT: man tittar på förföljande och gripande "Lilla-bytet"

AKTIVITET: man tittar på om hunden kan koppla av eller...
 
AVST.LEK: man tittar på hur hunden reagerar på en person som inbjuder till lek på avstånd

RÄDSLA: (social) man tittar på rädsla, hot/agg, nyfikenhet, kvarst.rädsla, kvarst.intresse "Dumpe-gubben"

RÄDSLA: (miljö) i princip samma som ovan, ljudkänslighet "Skrammel"

SPÖKEN: man tittar på hot/agg, kontroll, rädsla, nyfikenhet, kontakt

LEK: man vill se om hunden, trots att den utsatts för belastning, fortfarande vill leka

SKOTT:  man vill se om hunden är skottfast, skottberörd eller skotträdd

 
Via denna länk så kan ni läsa mer om hur själva Mentalbeskrivningen (MH) går till.
Anvisningar Mentalbeskrivning hund

 
MH-Nyckel "Via denna länk kan ni se hur nyckel ser ut, och vad dom olika siffrorna står för i det protokoll man får vid beskrivningen"

Varje moment (retningssituation) omfattar 3 / tre skeenden.

1. Väckning
Varje retningssituation måste startas lika för alla hundar. Visar en hund litet eller ringa
intresse ska provet inte göras annorlunda eller intressantare för att få hunden till
aktivitet.

2. Handlingsprogram
Retningssituationerna som utlöser handlingarna ska ha samma utformning och styrka
för varje hund.

3. Avslutning - nyfikenhet och kvarstående rädsla.
Avslutningen måste utformas så att den inte blir en ny retningssituation. Exempelvis får
inte testledare eller förare rycka i objektet eller figuranten röra sig i fel ögonblick.
Tidsfaktorn har stor betydelse för hunden, varför underlättande åtgärder ska ske i
tidsintervaller ca 15 sek i varje sekvens.

Avslutning -nyfikenhet och kvarstående rädsla.

1. Föraren passiv, hunden får utreda utan hjälp.
2. Någon hjälp av föraren som går halvvägs till objektet.
3. Föraren står invid objektet.
4. Föraren talar till figuranten eller objektet och lockar på hunden om den inte är i
omedelbar anslutning till föraren.
5. Föraren hjälper ev. figurant att ta av sig förklädnaden.
6. När hunden har tagit kontakt kopplas den och efterkontrollen börjar. Oavsett om
kontakten var mycket snabb ska den inte tvingas fram för ytterligare
undersökning. En hund som har mycket svårt att avreagera bör lämna momentet
och följa sin förare på promenad för att återkomma och passera platsen några
gånger tills rädslan har sjunkit.

MH-Rapport Samojed. Sammanlagt är 48 st Samojeder MH-beskrivna fram till 2004-05-06

MH = MH-prov startade O = antal med ofullständiga protokoll G = Genomförda

Antal anmälda/startande Samojeder 48 st.
O - 2 st har ofullständigt protokoll
G - 46 st har genomfört hela MH-provet

1a=Kontakt-hälsning, 1b=Kontakt-samarbete, 1c=Kontakt-hantering

2a=Lek 1-leklust, 2b=Lek1 gripande, 2c=Lek1-dragkamp

3a2=Jakt-förföljande 2, 3b2=Jakt-gripande 2

4=Aktivitet

5a=Avst.lek-intresse, 5b=Avst.lek-hot,agg., 5c=Avst.lek-nyfikenhet, 5d=Avst.lek-leklust, 5e=Avst.lek-samarbete

6a=Överraskning-rädsla, 6b=Överraskning-hot/aggr, 6c=Överraskning-nyfikenhet, 6d=Överraskning-kvarst. rädsla, 6e=Överraskning-kvarst. intresse

7a=Ljudkänslighet-rädsla, 7b=Ljudkänslighet-nyfikenhet, 7c=Ljudkänslighet-kvarst. rädsla, 7d=Ljudkänslighet-kvarst. intresse

8a=Spöken-hot/aggr., 8b=Spöken-kontroll, 8c=Spöken-rädsla, 8d=Spöken-nyfikenhet, 8e=Spöken-kontakt

9a=Lek 2-leklust, 9b=Lek 2-gripande

10=Skott

 

Momenten   1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a2 3b2 4 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10
 
Rasmedelvärde 3,9 3,7 3,6 3,3 2,9 2,6 2,5 2 3,3 2,7 1,2 2,9 2,4 2,3 2,8 1,9 2,7 2,1 1,9 2,3 3,7 1,4 1,3 2,1 3,4 2,6 2,7 3,3 2,8 2,3 2,3

Protokoll Mentalbeskrivning 2003-06-28 Åsele BK Slåboda´s Morning ThunderLady-ManjaSlåboda´s Xile Warrior

Copyright
1997-2007 Ankie